Název: Zákaz diskriminace v právu EU
Další názvy: Prohibition of discrimination in EU law
Autoři: Svoboda, Michal
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Křivka, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13719
Klíčová slova: diskriminace;zákaz diskriminace;rovnost;judikatura SDEU;veřejný ochránce práv;primární právo;sekundární právo;mediace;Antidiskriminační zákon
Klíčová slova v dalším jazyce: discrimination;prohibition of discrimination;equality;case-law of the Court of justice of the EU;ombudsman;primary law;secondery law;mediation;Antidiscrimination act
Abstrakt: Diplomová práce Zákaz diskriminace v právu EU se v první kapitole zaměřuje na principy rovnosti a zákazu diskriminace, jejich význam a jednotlivé typy. Další kapitola pojednává o zdrojích Evropského antidiskriminačního práva a dále o jednotlivých diskriminačních kritériích, která jsou doplněna judikaturou Soudního Dvora Evropské Unie. Následující kapitola je věnována vnitrostátní antidiskriminační právní úpravě v České republice. Poslední část práce je zaměřena na možnosti ochrany před diskriminací z pohledu obyvatele České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis called Prohibition of discimination in EU law in the first chapter focuses on the basic concepts of equality and the prohibition of discrimination, its' meaning and particular kinds of disctimination and equality. The next chapter deals with sources of the anti-discrimination law of the EU and also with various discriminatory conduct which are illustrated by case-law of the Court of Justice of the EU. Following chapter is about national anti-discrimination legislation of the Czech Republic. The last part is focused on the possibilities of protection against discrimination from the perspective of the inhabitants of the Czech Republic
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Svoboda Michal.pdfPlný text práce570,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svoboda FO.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svoboda KR.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svoboda prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce435,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13719

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.