Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJurek, Petr
dc.contributor.authorChmelík, Tomáš
dc.contributor.refereeRosůlek, Přemysl
dc.date.accepted2014-05-30
dc.date.accessioned2015-03-25T09:50:54Z-
dc.date.available2013-04-17cs
dc.date.available2015-03-25T09:50:54Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-29
dc.identifier55717
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15184
dc.description.abstractPráce pojednává o problematice regionálních, etnických a etno-regionálních stran v regionu německy mluvících zemí - Německa, Rakouska a Švýcarska. Úvodní část textu se zabývá teoretickým základem výzkumu regionálních stran, který tvoří základ pro následnou empirickou část, kde jsou dle daných kritérií regionální strany v Německu, Rakousku a Švýcarsku komparovány ve třech programových rovinách - v autonomistické rovině, socioekonomické rovině a rovině evropské integrace. Zároveň jsou zkoumány případné institucionální překážky pro vznik stran tohoto typu v daných systémech.cs
dc.format105 s. (172 666 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectregionální stranacs
dc.subjectetno-regionální stranacs
dc.subjectetnická stranacs
dc.subjectNěmeckocs
dc.subjectRakouskocs
dc.subjectŠvýcarskocs
dc.titleRegionální a etnické strany v německy mluvících zemíchcs
dc.title.alternativeRegional and ethnic parties in German-speaking countriesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the issue of regional, ethnic and ethno-regional parties in the region of German-speaking contries - Germany, Austria and Switzerland. The introductory part of text deals with the theoretical basis of the research of regional parties which form the basis for subsequent empirical part where we compared the regional parties in Germany, Austria and Switzerland in three program dimensions - autonomist dimension, socio-economic dimension and the dimension of European integration. There are also examined potential institutional barriers to the formation and origin of this type of party in these systems.en
dc.subject.translatedregional partyen
dc.subject.translatedethno-regional partyen
dc.subject.translatedethnic partyen
dc.subject.translatedGermanyen
dc.subject.translatedAustriaen
dc.subject.translatedSwitzerlanden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Chmelik.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Chmelik_dp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce597,52 kBAdobe PDFView/Open
chmelik_opo_DP.docxPosudek oponenta práce44,73 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Chmelik.pdfPrůběh obhajoby práce267,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15184

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.