Název: Dopady boloňského procesu na národní vysokoškolské systémy
Autoři: Hauser, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Mladá politologie: sborník z konference studentů doktorských studijných progamů v oblasti politických věd. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 45-52.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/vyd_tiskopisy_dokumenty/Mlada_politologie.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16521
ISBN: 978-80-261-0324-0
Klíčová slova: boloňský proces;vysokoškolské vzdělání;reformy vysokoškolského vzdělání;politika vysokoškolského vzdělání;univerzity;srovnávací politika vysokoškolského vzdělání;boloňské priority
Klíčová slova v dalším jazyce: Bologna process;higher education;higher education reforms;higher education policy;universities;comparative higher education policy;Bologna priorities
Abstrakt v dalším jazyce: The target of the research is to analyze the impacts of the Bologna Process implementation on higher education systems in Europe and to compare these impacts in selected higher education systems of Switzerland and United Kingdom. After a decade of the Bologna Process implementation, the time has come to analyze and evaluate the impacts and to formulate recommendations for further developments in the creation of European Higher Education Area.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Mladá politologie 2013
Mladá politologie 2013

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hauser.pdfPlný text154,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16521

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.