Title: Dopady boloňského procesu na národní vysokoškolské systémy
Authors: Hauser, Jan
Citation: Mladá politologie: sborník z konference studentů doktorských studijných progamů v oblasti politických věd. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 45-52.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/vyd_tiskopisy_dokumenty/Mlada_politologie.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16521
ISBN: 978-80-261-0324-0
Keywords: boloňský proces;vysokoškolské vzdělání;reformy vysokoškolského vzdělání;politika vysokoškolského vzdělání;univerzity;srovnávací politika vysokoškolského vzdělání;boloňské priority
Keywords in different language: Bologna process;higher education;higher education reforms;higher education policy;universities;comparative higher education policy;Bologna priorities
Abstract in different language: The target of the research is to analyze the impacts of the Bologna Process implementation on higher education systems in Europe and to compare these impacts in selected higher education systems of Switzerland and United Kingdom. After a decade of the Bologna Process implementation, the time has come to analyze and evaluate the impacts and to formulate recommendations for further developments in the creation of European Higher Education Area.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Mladá politologie 2013
Mladá politologie 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hauser.pdfPlný text154,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.