Title: Czech senior COMPANION: wizard of Oz data collection and expressive speech corpus recording and annotation
Other Titles: Český senior COMPANION: získávání dat metodou Wizard of Oz a nahrávání a anotace korpusu pro expresivní syntézu řeči
Authors: Grůber, Martin
Legát, Milan
Ircing, Pavel
Romportl, Jan
Psutka, Josef
Citation: GRŮBER, Martin; LEGÁT, Milan; IRCING, Pavel; ROMPORTL, Jan; PSUTKA, Josef. Czech senior COMPANION: wizard of Oz data collection and expressive speech corpus recording and annotation. In: Human language technologies as a challenge for computer science and linguistics. Poznan: Wydawnictvo Poznanskie, 2009, p. 266-269. ISBN 978-83-7177-746-2.
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictvo Poznanskie
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/GruberM_2009_CzechSenior
http://hdl.handle.net/11025/17194
ISBN: 978-83-7177-746-2
Keywords: nahrávání dat;nahrávání řečového korpusu;expresivní syntéza řeči;dialogový systém
Keywords in different language: data collection;speech corpus recording;expressive speech synthesis;dialogue system
Abstract: Tato práce popisuje proces získávání dat pro potřeby projektu COMPANIONS, jehož cílem je vytvoření dialogových systémů, které budou fungovat jako virtuální společníci pro lidské uživatele. Jeden z těchto dialogových systémů, který je vyvíjen i pro český jazyk, je navržen jako společník pro starší osoby, jehož úkolem bude povídat si o jejich fotografiích. Článek detailně popisuje nahrávání přirozených rozhovorů mezi staršími osobami a počítačem za použití metody Wizard of Oz. Dále je v článku popsáno využití těchto nahraných rozhovorů během nahrávání expresivního korpusu, který bude využit v českém expresivním TTS systému.
Abstract in different language: This paper presents part of the data collection efforts undergone within the projectCOMPANIONS whose aim is to develop a set of dialogue systems that will be ableto act as an artificial "companions"' for human users. One of these systems, being developed in Czech language, is designed to be a partner of elderly peoplewhich will be able to talk with them about the photographs that capture mostlytheir family memories. The paper describes in detail the collection of natural dialogues using the Wizard of Oz scenario and also the re-use of thecollected data for the creation of the expressive speech corpus that is plannedfor the development of the limited-domain Czech expressive TTS system.
Rights: © Martin Grůber - Milan Legát - Pavel Ircing - Jan Romportl - Josef Psutka
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GruberM_2009_CzechSenior.pdfPlný text164,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.