Title: Geneze stereotypního zobrazování žen v českých médiích na vybraném příkladu od roku 2000 do roku 2012
Other Titles: Genesis of the Stereotypical View of Women in the Czech Media on the Chosen Example from the Year 2000 to the Year 2012
Authors: Huclová, Kateřina
Advisor: Kobes, Tomáš
Referee: Kalvas, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19636
Keywords: stereotyp;gender;média;stereotypy v médiích;zobrazování žen v médiích;kvalitativní obsahová analýza
Keywords in different language: stereotyp;gender;media;stereotypes in the media;images of women in the media;qualitative content analysis
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na stereotypní zobrazování žen v médiích. Konkrétně jde o zobrazení ideálu ženské krásy. Teoretická část vysvětluje pojem stereotyp, geneze a gender. Zaměřuje se i na stereotypy v médiích, genderové stereotypy a na vztah médií a genderu. Zmíněn je i vývoj a proměny ideálu ženské krásy. Metodologická část je zaměřena na zobrazování ideálu ženské krásy v časopise Vlasta v letech 2000 až 2012. Použitou metodou je kvalitativní obsahová analýza. Cílem práce je postihnout témata, která jsou nejčastěji zmiňována v uvedeném časopise a období.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the stereotypical view of women in the media. Specifically the ideal of beauty. The theoretical part explain the concept of stereotype, genesis and gender. It focuses on media stereotypes, gender stereotypes and the relationship between media and gender. Described is the development of the ideal of feminine beauty. The methodological part is trying to capture the view of ideal beauty in the journal Vlasta in the year 2000 - 2012. Applied method is qualitative content analysis. The main aim is to capture the themes that are frequently mentioned in the said journal and period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Huclova.pdfPlný text práce6,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Huclova_ved..docPosudek vedoucího práce29,5 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-Huclova_oponent.docPosudek oponenta práce50,5 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-Huclova.JPGPrůběh obhajoby práce139,77 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.