Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVyšata, Jiří
dc.contributor.authorNovák, Petr
dc.contributor.refereeDuchek, Vladimír
dc.date.accepted2015-06-18
dc.date.accessioned2016-03-15T09:08:02Z-
dc.date.available2014-10-20cs
dc.date.available2016-03-15T09:08:02Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-22
dc.identifier64305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20398
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje problémům spojeným s normováním časů, zvláště pak problému tykajících se opomíjením činností během normování. Práce je řešena jako návrh základních principů pro vytvoření expertního systému, který tyto problémy bude řešit a je doplněna o základní algoritmy, které slouží k rozšíření možností automatizované tvorby normy času.cs
dc.format53 s. (74 727 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectexpertní systémycs
dc.subjectnormování časucs
dc.subjectnormativycs
dc.subjectalgoritmuscs
dc.subjectimplikacecs
dc.subjectautomatizacecs
dc.titleAutomatice normování implikovaných činnostícs
dc.title.alternativeAutomatization of the standardization impled operationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on the problem of time standardization, especially problems related to neglect operation during standardization. The thesis is approached as a draft basic principles for the creation of an expert system that will solve these problems and is complemented by underlying algorithms that are used for extension of the possibilities of automatization creation of time standards.en
dc.subject.translatedexpert systemsen
dc.subject.translatedstandardization of timeen
dc.subject.translatedformulasen
dc.subject.translatedalgorithmsen
dc.subject.translatedimplicationen
dc.subject.translatedautomationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Petr_Novak.pdfPlný text práce5,98 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni DP - Novak.PDFPosudek vedoucího práce606,63 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek DP - Novak Petr.PDFPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby -Novak Petr.PDFPrůběh obhajoby práce476,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20398

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.