Název: Vysokoteplotní vrstvy Si-B-C-N a multifunkční vrstvy (Zr)-B-C-(N) připravené pulzním magnetronovým naprašováním
Další názvy: High-temperature Si-B-C-N coatings and multifunctional (Zr)-B-C-(N) coatings prepared by pulsed magnetron sputtering
Autoři: Steidl, Petr
Vedoucí práce/školitel: Vlček, Jaroslav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20651
Klíčová slova: si-b-c_n;zr-b-c_n;magnetronové naprašování;nanokrystalické tenké vrstvy;vysokoteplotní stabilita;hr-tem;tga;pulzní naprašování
Klíčová slova v dalším jazyce: si-b-c_n;zr-b-c-n;magnetron sputtering;nanocrystaline coatings;high-temperature resistance;hr-tem;tga;pulsed sputtering
Abstrakt: První část dizertační se zabývá podrobnou studií mikrostruktury a mechanických a optických vlastností vrstev Si-B-C-N připravených reaktivní pulzní magnetronovou depozicí a následně žíhaných až do 1700°C ve vzduchu a inertních plynech. Druhá část dizertační práce je zaměřena na přípravu a studium vlastností vrstev (Zr)-B-C-(N). Pulzní reaktivní magnetronové naprašování při frekvenci pulzů 10 kHz s konstantním poměrem t 1 /T = 0,85, tedy při délce napěťového pulzu 85 us se ukázalo jako vhodná technika pro reprodukovatelnou přípravu vysoce kvalitních vrstev Zr-B-C-N s hladkým povrchem (průměrná drsnost Sa < 4 nm) bez defektů a dobrou adhezí k substrátům.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part of the thesis is focused on the detailed study of the microstructure and mechanical and optical properties of Si-B-C-N films prepared by reactive pulsed magnetron sputtering and consequently treated in air and inert gases up to 1700°C. The second part of the thesis is focused on the preparation and study of properties of (Zr)-B-C-(N) films. A pulsed reactive magnetron sputtering at a repetition frequency of pulses of 10 kHz with a fixed 85 % duty cycle, i.e. at a voltage pulse duration of 85 us, was found to be a suitable technique for a reproducible fabrication of high-quality defect-free Zr-B-C-N films with smooth surfaces (the average roughness Sa < 4 nm) and good adhesion to substrates.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dizertacni prace - Petr Steidl.pdfPlný text práce18,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudky-odp-steidl.pdfPosudek oponenta práce2,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-protokol-odp-steidl.pdfPrůběh obhajoby práce828,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20651

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.