Title: Problém soukromého jazyka v kontextu filosofie a kognitivních věd
Other Titles: The private language problem in the context of philosophy and cognitive sciences
Authors: Novák, Jan
Advisor: Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
Referee: Dach Stefanie, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22660
Keywords: soukromý jazyk;ludwig wittgenstein;saul kripke;kripkenstein;alfred ayer;schizofrenie;přenos myšlenek;bbi
Keywords in different language: private language;ludwig wittgenstein;saul kripke;kripkenstein;alfred ayer;schizophrenia;bbi
Abstract: Cílem práce je prozkoumat různá pojetí definice soukromého jazyka a argumenty ve prospěch jeho možnosti i proti ní. Prvním úkolem je shrnout a analyzovat diskuze, které ve filosofii vyvolal Wittgensteinův argument proti soukromému jazyku. Druhým úkolem je zasadit problém soukromého jazyka do kontextu kognitivních věd, zejména s ohledem na kognitivistické pojetí emocionality.
Abstract in different language: The first aim of this bachelor thesis is to explore definition of private language and arguments againist private language. The second aim is to apply a philosophical conception of private language into cognitive science namely into psychiatry and neurobiology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Novak - Problem soukromeho jazyka v kontextu filosofie a kognitivnich ved.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
novak_dach.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
novak_schuster.pdfPosudek vedoucího práce616,56 kBAdobe PDFView/Open
Novak Jan.pdfPrůběh obhajoby práce81,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.