Název: Vliv klimatických faktorů na provoz a efektivitu FVE
Další názvy: Influence of the climatical effects for operation and effectivity PV plant
Autoři: Kajlová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Štekl, Pavel
Oponent: Mayer, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2272
Klíčová slova: fotovoltaika;fotovoltaický článek;solární panel;fotovoltaický panel;fotovoltaická elektrárna;výkon;slunce;sluneční svit
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic;solar cell;solar panels;photovoltaic panel;photovoltaic power;performance;sun;precipitation;sunshine
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zkoumání klimatických jevů jako významných faktorů ovlivňujících provoz FVE. První část bakalářské práce je věnována rešerši FV technologie a popisu jednotlivých částí FVE. Druhá část bakalářské práce obsahuje bilanční měření prováděné na FVE Šlovice v roce 2010, dále porovnání ziskovosti a vlastní výroby FVE Šlovice během jednotlivých měsíců roku 2010. Závěr bakalářské práce je věnován vyhodnocení vlivu jednotlivých klimatických jevů na celkový provoz FVE.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted Bachelor´s thesis is focused on research of climate effects as major factors influencing the operation of photovoltaic power plant. The first part of the thesis provides theoretical background on PV technology including the description of the individual components. The second part of the thesis contain an overview of measurement done at FVP Šlovice in 2010, the comparison of profitability and production of PPP Šlovice during the individual of the year 2010. The last part of the Bachelor´s thesis is dedicated to the evaluation of influence of each climate effect on the overall operation of PPP.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047515_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce362,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047515_oponent.pdfPosudek oponenta práce365,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047515_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2272

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.