Title: Vliv klimatických faktorů na provoz a efektivitu FVE
Other Titles: Influence of the climatical effects for operation and effectivity PV plant
Authors: Kajlová, Martina
Advisor: Štekl, Pavel
Referee: Mayer, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2272
Keywords: fotovoltaika;fotovoltaický článek;solární panel;fotovoltaický panel;fotovoltaická elektrárna;výkon;slunce;sluneční svit
Keywords in different language: photovoltaic;solar cell;solar panels;photovoltaic panel;photovoltaic power;performance;sun;precipitation;sunshine
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zkoumání klimatických jevů jako významných faktorů ovlivňujících provoz FVE. První část bakalářské práce je věnována rešerši FV technologie a popisu jednotlivých částí FVE. Druhá část bakalářské práce obsahuje bilanční měření prováděné na FVE Šlovice v roce 2010, dále porovnání ziskovosti a vlastní výroby FVE Šlovice během jednotlivých měsíců roku 2010. Závěr bakalářské práce je věnován vyhodnocení vlivu jednotlivých klimatických jevů na celkový provoz FVE.
Abstract in different language: The submitted Bachelor´s thesis is focused on research of climate effects as major factors influencing the operation of photovoltaic power plant. The first part of the thesis provides theoretical background on PV technology including the description of the individual components. The second part of the thesis contain an overview of measurement done at FVP Šlovice in 2010, the comparison of profitability and production of PPP Šlovice during the individual of the year 2010. The last part of the Bachelor´s thesis is dedicated to the evaluation of influence of each climate effect on the overall operation of PPP.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
047515_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce362,35 kBAdobe PDFView/Open
047515_oponent.pdfPosudek oponenta práce365,25 kBAdobe PDFView/Open
047515_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.