Název: Francouzské výpůjčky v angličtině
Další názvy: French Loan-Words in English
Autoři: Petrák, Martin
Vedoucí práce/školitel: Dejmalová Lenka, Mgr.
Oponent: Šašková Radana, Ing.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22878
Klíčová slova: historie;angličtina;staroangličtina;francouzština;výpůjčka;normané;střední angličtina;právo;fráze
Klíčová slova v dalším jazyce: borrowing;french;english;loanword;norman;conquest;analysis;middle english;history;law;phrase;old french;latin
Abstrakt: Francouzské výpůjčky v angličtině: Tato práce se zabývá jednak historií francouzských výpůjček a to s orientací na dobu po Bitvě u Hastings, kdy angličtinu (v té době ještě staroanglčtinu) zasáhl příliv francouzských slov a jednak na analýzu vybraných textů z moderních zdrojů s cílem prozkoumat zastoupení slov francouzského původu. Na počátku práce je uvedena definice výpůjček (borrowings) a několika dalších forem slovotvorby. Následující kapitola je věnována historii, přičemž je zmíněna i doba před nájezdem Normanů. Celá další kapitola je věnována Middle English, po níž následují úryvky moderních textů a tabulky, v nichž lze nalézt slova francouzského původu a k nimž jsou uvedeny informace získany z etymologického slovníku. Poslední kapitolou jsou fráze fr. původu, které jsou k vidění v dnešní angličtině. Práce je zakončena výpisem knižních a internetových zdrojů.
Abstrakt v dalším jazyce: French Loan-Words in English: This work deals with the history of French borrowings focusing on the period after the Norman Conquest when English (Old English) shifted to Middle English. With the analysis of a few articles from modern sources aiming to determine the representation of French loanwords. In the beginning of the work are multiple word-formation ways defined. The following chapter is dedicated to history, while the period before the Norman Conquest is mentioned and the last sub-chapter is a list of French loans that entered Middle English. The next chapter is dedicated to analysis of texts while using an online etymology vocabulary, and the last chapter is a list of French phrases commonly used in Modern English (with pronunciation). The following content is the abstract, resumé and sources.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_petrak - final.pdfPlný text práce739,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrak - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce486,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrak - oponent.pdfPosudek oponenta práce405,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrak - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce267,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22878

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.