Title: Návrh a implementace miniher pro hru Space Traffic
Other Titles: Design and implementation of minigames for the Space Traffic game
Authors: Hron, Martin
Advisor: Vaněček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23666
Keywords: space traffic;minihra;integrace;soa;webová hra;mobilní aplikace
Keywords in different language: space traffic;minigame;integration;soa;web game;mobile application
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a implementace miniher do webové hry Space Traffic. Tato hra je vyvíjena na Katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni. Cílem projektu je zvýšení zájmu studentů středních škol o studium na katedře a možnost prezentace studentské činnosti. Hlavním cílem práce je navrhnout a implementovat rozhraní umožňující integraci miniher do této hry. Dalším cílem je implementovat alespoň dvě minihry a začlenit je do projektu. Práce popisuje problematiku webových her, projekt Space Traffic a principy SOA. Další část práce je zaměřena na návrh jednotlivých částí rozhraní včetně jejich realizace a na implementační detaily obou miniher. Poslední část je věnována testování a zhodnocení dosažených výsledků.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the issues of the minigames design and implementation into the Space Traffic web game. This game is developed at the Department of Computer Science and Engineering University of West Bohemia in Pilsen. The project aims to increase the interest of high school students in studying at the department and also to present student work. The main aim is to design and implement an interface for integration of the minigames into the game. The next aim is to implement at least two minigames and integrate them into the project. The thesis describes issues of the web games, Space Traffic project and principles of SOA. The next part focuses on the design of the interface parts including their implementation and the implementation details of both minigames. The last part is dedicated to testing and the evaluation of results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martin_Hron.pdfPlný text práce6,4 MBAdobe PDFView/Open
A14N0127Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce606,47 kBAdobe PDFView/Open
A14N0127Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce654,74 kBAdobe PDFView/Open
A14N0127Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce234 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.