Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZáhořík Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBenešová, Kateřina
dc.contributor.refereeValkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-6
dc.date.accessioned2017-02-21T09:52:44Z
dc.date.available2015-7-2
dc.date.available2017-02-21T09:52:44Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-29
dc.identifier65912
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24653
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o klíčových událostech v britské zahraniční politice v Súdánu v letech 1881-1898. Soustřeďuje se na mahdistické hnutí, islámskou společnost a jejich hodnoty a na konflikt Británií a Egypta s mahdisty. Zkoumává důvody vzniku mahdistického hnutí a jeho vliv na súdánský stát. Analyzuje historické události v chronologickém pořadí, včetně klíčových expedicí a bitev a popisuje akce a osudy několika hlavních vojensko-politických vůdců konfliktu, například mahdistických lídrů Muhammada Ahmada Mahdího a chalífu Abdullaha a britských politiků a generálů: Charlese Gordona pašu a jeho hrdinskou obranu Chartúmu, sidara Kitchenera velitele bitvy u Omdurmanu a také sira Evelyna Baringa lorda Cromer, hlavního představitele britské administrativy v Káhiře. Části práce zkoumávají vliv britsko-súdánských válek na britskou politiku a postavení Británie mezi ostatními koloniálními velmocemi ve východní Africe.cs
dc.format108 s. (245 438 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectSúdáncs
dc.subjectanglo-egyptský Súdáncs
dc.subjectinvazecs
dc.subjectbritská koloniální politikacs
dc.subjectbritské zahraničí politikacs
dc.subjectmahdistické válkycs
dc.subjectválka dervišůcs
dc.subjectanglicko-súdánská válkacs
dc.subjectokupacecs
dc.subjectmahdíjjacs
dc.subjectmahdismuscs
dc.subjectAl-Mahdícs
dc.subjectMuhammad Ahmadcs
dc.subjectchalífa Abdullahcs
dc.subjectGordon Pašacs
dc.subjectChartúmcs
dc.subjectbitva u Omdurmanucs
dc.subjectbitva u Abu Kleacs
dc.subjectexpedice Hickse Pašics
dc.subjectnilská expedicecs
dc.subjectotrokářstvícs
dc.subjectpouštní železnicecs
dc.titleBritská koloniální politika a mahdismus v Súdánu (1881-1898)cs
dc.title.alternativeThe British colonial politics and mahdism in Sudan (1881-1898)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe master thesis describes the key moments of British Foreign Policy in Sudan in years 1881-1898. It focuses on Mahdist movement, it´s Islamic society and values and on the conflict Britain and Egypt with Mahdists. It tackles the reasons for foundation of Mahdist movement and it is influence on Sudan state. It analyses historical events in chronological order, including the key expeditions and battles and it explores actions and fates of several key military-political leaders of the conflict, such as Mahdist leaders Muhammad Ahmad Mahdi and Khalifa Abdullah and British leaders General Charles Gordon and his heroic defence of Khartoum, Sidar Kitchener as the military leader of battle of Omdurman and also Sir Evelyn Baring Lord Cromer as the head of British administration in Cairo. Parts explore influence of British-Sudan wars on British politics and status of Britain among other colonial Powers in the East Africa.en
dc.subject.translatedSudanen
dc.subject.translatedanglo-egyptian Sudanen
dc.subject.translatedinvasionen
dc.subject.translatedbritish colonial politicsen
dc.subject.translatedbritish foreign affairsen
dc.subject.translatedmahdist waren
dc.subject.translatedwar of dervishsen
dc.subject.translatedanglo-sudan waren
dc.subject.translatedoccupationen
dc.subject.translatedmahdiyyaen
dc.subject.translatedmahdismen
dc.subject.translatedMahdien
dc.subject.translatedmuhammad ahmaden
dc.subject.translatedKhalifa Abdullahen
dc.subject.translatedGordon Pashaen
dc.subject.translatedKhartoumen
dc.subject.translatedbattle of Omdurmanen
dc.subject.translatedbattle of Abu Kleaen
dc.subject.translatednile expeditionen
dc.subject.translatedslave tradeen
dc.subject.translateddesert railwayen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina Benesova - Diplomova prace.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
BENESOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce794,67 kBAdobe PDFView/Open
BENESOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
BENESOVA.pdfPrůběh obhajoby práce867,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24653

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.