Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHečková Petra, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorAmbrosová, Martina
dc.contributor.refereeDemjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
dc.date.accepted2016-9-7
dc.date.accessioned2017-02-21T09:53:38Z-
dc.date.available2016-8-4
dc.date.available2017-02-21T09:53:38Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-8-12
dc.identifier70239
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24719
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o situaci bývalých klášterních knihoven, speciálně o historii knihovny benediktinského kláštera v Kladrubech u Stříbra. Mapuje obecnou historii kladrubského kláštera spolu s jeho archeologickými výzkumy, architektonickým vývojem a využití kláštera v současnosti. Stěžejní jsou uvedené poznatky o původní klášterní benediktinské knihovně zrušené za josefínských reforem a knihovně rodu Windischgrätzů, která nastoupila na její místo a dochovala se do dnešní doby. Své místo zde mají také informace o životě zdejších benediktinských mnichů a jejich řádu. Cíl diplomové práce byl splněn archivním výzkumem, kterým se podařilo objevit a popsat soupis knih z roku 1773 a badatelskou činností, při které byly prvně popsány a zveřejněny dochované knihy. U knihovny windischgrätzké byl splněn vlastní badatelskou činností a informacemi z literatury.cs
dc.format87 s., 13 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkladruby u stříbracs
dc.subjectkladrubský kláštercs
dc.subjectklášterní knihovnycs
dc.subjectbenediktinics
dc.subjectbenediktinské knihovnycs
dc.subjectwindischgrätzovécs
dc.subjectwindischgrätzká knihovnacs
dc.subjectdochované knihy kladrubského klášteracs
dc.titleKlášter Kladruby u Stříbra a jeho knihovnycs
dc.title.alternativeThe Monastery Kladruby u Stříbra and it´s librariersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Master´s thesis is about the situation of former monastic libraries, especially about the history of the library Benedictine monastery in Kladruby near Stribro. This thesis maps the general history of Kladruby along with its archaeological research, architectural development and today´s utilization of the monastery The most important are listed findings of the original benedictine monastery library which was cancelled during Josephine´s reforms and the library of the family Windischgrätz, which has replaced the original library and has been preserved until today. In addition, there is also information about the life of the local Benedictine monks and their order. The aim of the thesis was accomplished by archival research which managed to discover and describe the inventory books of 1773 and scholarly activities, during which were first described and published books preserved. About the library of Windischgrätz, the aim was accomplished by own scholarly activities together with information from the literature.en
dc.subject.translatedkladruby near stribroen
dc.subject.translatedmonastery of kladrubyen
dc.subject.translatedmonasteries librariesen
dc.subject.translatedbenedictineen
dc.subject.translatedlibraries of benedictineen
dc.subject.translatedwindischgrätzen
dc.subject.translatedlibrary of windischgrätzen
dc.subject.translatedpreserved books monastery of kladrubyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomovaprace.pdfPlný text práce35,3 MBAdobe PDFView/Open
ambrosova_heckova.pdfPosudek vedoucího práce722,71 kBAdobe PDFView/Open
ambrosova_demjancukova.pdfPosudek oponenta práce459,47 kBAdobe PDFView/Open
Ambrosova Martina.pdfPrůběh obhajoby práce68,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24719

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.