Title: Sociální důsledky HIV/AIDS
Other Titles: The social consequences of HIV / AIDS
Authors: Postlová, Hana
Advisor: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Referee: Dirga Lukáš
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24809
Keywords: HIV;AIDS;onemocnění;společnost;self;stigma;diskriminace
Keywords in different language: HIV;AIDS;diseases;society;self;stigma;discrimination
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám sociálními důsledky HIV/AIDS. Práce je zpracovaná jako přehledová stať a je rozdělena na dvě hlavní části, na mikro úroveň a na makro úroveň Na začátku práce jsou uvedeny základní informace o HIV a AIDS, jako je historie nemoci, způsoby přenosu, fáze onemocnění, léčba a prevence. V první části se zabývám stigmaty spojenými s jedincem nakaženým HIV, jak ho to omezuje v osobním životě. Ve druhé části se zaměřuji na globální dopady HIV/AIDS. Práce propojuje teoretický rámec zdravotních a sociálních rizik včetně stigmatizace a identity, které s HIV/AIDS souvisí.
Abstract in different language: In my bachelor´s project I deal with the social consequences of HIV/AIDS. Work is procesed as a overview essay. Is divided into two main parts - at the micro level and the macro level. This document beginning of the basic information about HIV and AIDS, a history of the disease, methods of transmission, disease stage, treatment and prevention. In the first part I deal with the stigma associated with HIV-infected individuals. As this disease affects individuals in their personal lives.In the second part I focus on the global impact of HIV/AIDS. This work combines theoretical framework of health and social risks including stigmatization and identity that HIV/AIDS related.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postlova_Hana_BP_2015.pdfPlný text práce757,41 kBAdobe PDFView/Open
postlova_ved.docPosudek vedoucího práce45 kBMicrosoft WordView/Open
postlova_oponent.docPosudek oponenta práce45 kBMicrosoft WordView/Open
postlova.JPGPrůběh obhajoby práce108,35 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.