Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKlečková Jana, Doc. Dr. Ing.
dc.contributor.authorMalát, Jaroslav
dc.contributor.refereeLobaz Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-8-29
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:44Z-
dc.date.available2016-8-25
dc.date.available2018-01-15T15:04:44Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-29
dc.identifier73640
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27721
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zaměřuje na problém bezpečnosti v oblasti zpracování medicínských obrazových dat. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na právní předpisy a zákony pro práci s citlivými údaji o pacientech a seznamuje s nejpoužívanějším standardem pro obrazové soubory, kterým je DICOM. Dále je provedena analýza dostupných metod anonymizace obrazových dat a navržení algoritmu, jenž zlepšuje proces anonymizace. Praktická část je zaměřena na implementaci navrženého algoritmu pro anonymizaci obrazové části medicínských dat. Program je vyvíjen v programovacím jazyce Java a na operačním systému LINUX UBUNTU 14.04LTS.cs
dc.format68 s. (90 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttesseract-ocrcs
dc.subjectanonymizace datcs
dc.subjectobrazová datacs
dc.subjectdicomcs
dc.titleZabezpečené zpracování medicínských obrazových datcs
dc.title.alternativeSecurity analysis in area of electronic exchange of information about patientsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented bachelor's thesis is focused on the problem of security in the processing of medical image data. The theoretical part of bachelor thesis is focused on legal regulations and laws for handling private data about patients and presents the most widely used standard for image files, which is DICOM. There is also analysis of available methods for anonymizing image data and the proposed algorithm that improves the process of anonymization. The practical part is focused on the implementation of algorithm for anonymizing image part of medical data. The program is developed in programming language Java and I operates on system Linux Ubuntu 14.04LTS.en
dc.subject.translatedtesseract-ocren
dc.subject.translateddata anonymizationen
dc.subject.translatedimage dataen
dc.subject.translateddicomen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jaroslav_Malat.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
A10B0337P-posudek.pdfPosudek oponenta práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
A10B0337P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce574,24 kBAdobe PDFView/Open
A10B0337P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce270,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.