Title: Jan Hus a Jeroným Pražský
Other Titles: John Huss and Jerome of Prague
Authors: Gažáková, Eva
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Stark Stanislav, PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27993
Keywords: jan hus;jeroným pražský
Keywords in different language: john huss;jerome of prague
Abstract: Tato práce analyzuje život Jana Husa a Jeronýma Pražského od raných let až do jejich tragických konců. Cílem práce je kromě analýzy a komparace životů obou mistrů především zjištění, jaké faktory se podílely na skutečnosti, že i přes podobnost a význam těchto dvou učenců se právě Jan Hus stává symbolem husitských válek. Husovi právem tato výsada náležení, neboť si stál za svým učením a pravdou až do tragického konce jeho života, zatímco Jeroným byl nucen své učení odvolat.
Abstract in different language: This thesis analyzes life of Jan Hus and Jeroným Pražský from their early years until their tragic ends. The aim of the thesis is not only analysis of comparison of their lives, but also detection of factors that contributed to the fact that despite the similarity and importance of these two scholars Jan Hus became a symbol of the Hussite wars. This privilege belongs lawfully to Hus because he stood for the truth and his teachings until the tragic end of his life, while Jeroným was forced to withdraw his teachings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JH-JP-DP-EG.pdfPlný text práce966,46 kBAdobe PDFView/Open
gazakova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce591,63 kBAdobe PDFView/Open
gazakova_stark.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
gazakova_O.pdfPrůběh obhajoby práce414,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.