Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBoháček Kryštof, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorWichs, Jakub
dc.contributor.refereeJiráková Karolína, Mgr.
dc.date.accepted2017-6-1
dc.date.accessioned2018-01-15T15:06:16Z-
dc.date.available2016-6-30
dc.date.available2018-01-15T15:06:16Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-12
dc.identifier72605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28010
dc.description.abstractHlavní zájem práce se soustřeďuje na zvláštní aspekty vztahu mezi homérským básníkem (aoidem) a jeho publikem. Na pozadí homérských epických básní zkoumá různé funkce tohoto vztahu a ukazuje jejich blízkost ke smrti a umírání. Rozdělení narativního prostoru Iliady a Odyssey jak je strukturováno v práci reflektuje různé vztaženosti vůči smrti a sleduje hlavní témata homérské epické poezie. Cílem je poukázat na souvislosti mezi otázkou po původu homérských eposů a postmodernistickým prohlašováním smrti autora, známého ze stejnojmenného eseje Rolanda Barthese. Práce trvá na souměřitelnosti homérského publika a dnešního čtenáře ale zdůrazňuje neoddělitelnost čtení textu a tázání se po jeho původu. Prohlášení autora za mrtvého je jen dalším z možných diskurzů. Povaha autorství je lépe vyjádřena samotným tázáním. Lidskou přirozeností je tázání, včetně tázání se po původu textu. Proto jméno Homéra zůstává alespoň částečně živé jako modalita možného autorství.cs
dc.format74 s. (141 268 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsmrtcs
dc.subjectaoidoscs
dc.subjecthomércs
dc.subjectíliascs
dc.subjectodysseacs
dc.subjecthomérská otázkacs
dc.subjectpromluvacs
dc.subjecttextcs
dc.titleŘekové a smrtcs
dc.title.alternativeGreeks and the Deathen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis central concern is in special aspects of relation between homeric poet (aoidos) and his audience. On the background of Homeric poems itself it examines various functions of this relation and shows its proximity to death and dying. The diversification of the narrative space of Iliad and Odyssey as structured in the thesis both reflects diverse relationships toward the phenomenon of death and follows the most important subject matter of homeric epic. The aim is to show eventually the consequences between the question of the origin of Homeric epic widely known as Homeric question and postmodern claiming of the death of the author as is best known from Roland Barthes essay Death of the author. The thesis persists upon commensurability of homeric audience and today´s reader of Homeric epic but emphasizes inseparable reading of text and questioning its origin. The author can be claimed to be dead but only as another possible discourse. The nature of the authorship is better expressed by the question itself than by claiming his death. Human conditions are requiring the neccesity of questioning the text including asking about its origin. That is, according the thesis, why should the name of Homer stay at least half alive.en
dc.subject.translateddeathen
dc.subject.translatedaoidosen
dc.subject.translatedhomeren
dc.subject.translatediliaden
dc.subject.translatedodysseyen
dc.subject.translatedhomeric questionen
dc.subject.translatedutteranceen
dc.subject.translatedtexten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rekove a smrt_Jakub Wichs.pdfPlný text práce934,28 kBAdobe PDFView/Open
wichs_bohacek.pdfPosudek vedoucího práce371,96 kBAdobe PDFView/Open
wichs_jirakova.pdfPosudek oponenta práce142,33 kBAdobe PDFView/Open
wichs_O.pdfPrůběh obhajoby práce399,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.