Title: Analýza prodejních aktivit podniku
Other Titles: Analysis of the Sales Activities of the Company
Authors: Křivohlávková, Kateřina
Advisor: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28074
Keywords: prodej;marketing;marketingový mix;výzkum;analýza;swot;opatření
Keywords in different language: sales;marketing;marketing mix;research;analysis;swot;measures
Abstract: Téma bakalářské práce je "Analýza prodejních aktivit podniku". V teoretické části práce jsou charakterizovány hlavní pojmy a objasněny hlavní principy spojené s prodejem a marketingem společnosti, jeho řízením a plánováním. Dále je zde teoreticky rozebrán marketingový mix. V praktické části práce jsou aplikovány poznatky z části teoretické na konkrétní podnik, kterým je Baťa, akciová společnost. Jsou zde popsány prodejní a marketingové aktivity společnosti, její marketingový mix a provedený výzkum, který společně s následnou analýzou okolí podniku vedl k sestavení SWOT analýzy a z ní vyplývajících návrhů zlepšujících opatření.
Abstract in different language: The theme of bachelor thesis is "Analysis of the sales activities of the company." In the theoretical part, there are explained the main concepts and clarified the basic principles associated with sales and marketing of a company, its management and planning. Furthermore, there is theoretically described marketing mix. In the practical part, there are applied findings from the theoretical part to the concrete company, which is Bata, a joint-stock company. There are described the sales and marketing activities of the company, its marketing mix and the research which, together with subsequent analysis of the company environment led to the compilation of the SWOT analysis and the ensuing proposals improvement measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Krivohlavkova_Katerina_2017.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Krivohlavkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Krivohlavkova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
BP_Krivohlavkova.PDFPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28074

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.