Title: Výpočtové modelování kluzných ložisek pro úlohy dynamiky rotorů
Authors: Rendl, Jan
Advisor: Hajžman Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Zeman Vladimír, Prof. Ing. DrSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28148
Keywords: rotor;metoda konečných prvků;kluzné ložisko;dynamické vlastnosti;numerické metody;software
Keywords in different language: rotor;finite element method;journal bearing;dynamic characteristics;numerical methods;software
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá počítačovým modelováním rotorových soustav uložených na kluzných ložiskách. V první části je ukázáno modelování rotorů pomocí metody konečných prvků. Druhá část práce se zabývá kluzným ložiskem, jeho matematickým popisem a výpočtem tlakového rozložení v olejovém filmu, hydrodynamické síly a dynamických vlastností vrstvy maziva pomocí numerických metod. Numerické řešení je implementováno do vlastního výpočtového programu CALBEAR vytvořeného v pracovním prostředí MATLAB. Základní úlohy dynamiky rotorů s kluznými ložisky jako je modální analýza, stabilita systému a dynamická odezva, jsou řešeny vlastním programem CALROT v MATLABu. Na závěr práce je ukázána analýza vybraných rotorových systémů pomocí vlastních programů. Vybrané výsledky jsou srovnány s komerčními programy.
Abstract in different language: This master thesis deals with the computer modelling of rotor systems with journal bearings. The modelling of shafts via finite element method is derived in the first part of the thesis. The second part is focused on journal bearings, their mathematical description and the calculation of the pressure distribution in oil film, hydrodynamic force and dynamic characteristics of oil film using numerical method. These numerical solutions are implemented into in-house programme called CALBEAR, which was made in MATLAB. The basic rotordynamic problems like modal analysis, stability and dynamic response are solved in the in-house programme CALROT, which is also created in MATLAB. There is the comparison of the solution of chosen rotor systems from in-house programs in the end of the thesis. The chosen results are compared to the results from commercial programs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Rendl_2017.pdfPlný text práce4,59 MBAdobe PDFView/Open
Rendl_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce456,65 kBAdobe PDFView/Open
Rendl_oponent.pdfPosudek oponenta práce586,13 kBAdobe PDFView/Open
Rendl_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce254,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.