Title: Překlad odborného textu z oblasti poskytování služeb s podrobným komentářem a překladovým slovníkem
Other Titles: Translation of Selected Text from the Field of Services with Detailed Commentary and Glossary
Authors: Romanová, Lenka
Advisor: Urieová, Libuše
Referee: Golčáková, Bohuslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2844
Keywords: překlad;lázně Kislovodsk;penzion;sanatorium;analýza textu;překladatelský postup;ekvivalence;překladové transformace;překladatelský komentář;lexika;morfologie;syntax
Keywords in different language: translation;Kislovodsk spa town;guesthouse;sanatorium;text analysis;translation process;equivalence;translation transformation;commentary;lexical level;morphological leves;syntactic level
Abstract: Úkolem této bakalářské práce je překlad ruského odborného textu z oblasti poskytování služeb. Výchozí text je nabídkou ubytovacích a lázeňských zařízení lázeňského města Kislovodsk. Po úvodní části následuje analýza výchozího textu, která zahrnuje obecné informace o textu a rozbor na lexikální, morfologické a syntaktické úrovni. Další kapitola teoreticky pojednává o překladu, překladatelských postupech a ekvivalenci. Čtvrtou kapitolu představuje překlad, který je následně podrobně rozebrán v komentáři. Přílohy obsahují překladový slovník a výchozí text.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is a translation of Russian technical text from the field of services. The source text is an offer of accomodation and spa services in the spa town Kislovodsk. The preamble is followed by the source text analysis, which contains the general information of the text and the analysis on lexical, morphological and syntactical level. The next chapter discusses the translation theory, translation procedures and equivalency. The fourth chapter is the transtation which is than analyzed in detailed commentary. The appendices include glossary and the original text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP LENKA ROMANOVA.pdfPlný text práce901,13 kBAdobe PDFView/Open
File0015.PDFPosudek vedoucího práce584,72 kBAdobe PDFView/Open
File0016.PDFPosudek oponenta práce814,65 kBAdobe PDFView/Open
File0017.PDFPrůběh obhajoby práce173,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.