Title: Hodnocení kvality podniků služeb cestovního ruchu
Other Titles: Quality assessment of the tourism service businesses
Authors: Krasijová, Anna
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33554
Keywords: cestovní ruch;služby;kvalita ve službách;český systém kvality služeb;certifikát kvality
Keywords in different language: tourism;services;quality of services;czech service quality system;quality certificate
Abstract: Cílem bakalářské práce je seznámení s Českým systémem kvality služeb a jeho následná aplikace ve vybraném podniku. První část bakalářské práce vymezuje problematiku služeb cestovního ruchu, marketingový mix služeb a kvalitu služeb v České republice. Druhá část se zabývá Českým systémem kvality služeb, popisuje jeho požadavky na získání certifikátu kvality. Následně je tento systém aplikován ve vybraném podniku. Výstupem práce je návrh žádosti o udělení certifikátu kvality podle Českého systému kvality služeb.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is introduction of the Czech service quality system and utilization of the system in the specific business. First part of the thesis defines the problematics of tourism services, marketing mix of services and service quality in the Czech Republic. The second part deals with the Czech service quality system and describes the requirements to aquire the quality certificate. Further the system is applied on the specific business. The outcome of the thesis is a request design for the quality certificate according to the Czech service quality system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Krasijova - Hodnoceni kvality podniku sluzeb cestovniho ruchu.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Krasijova_v.pdfPosudek vedoucího práce656,92 kBAdobe PDFView/Open
Krasijova_o.pdfPosudek oponenta práce573,8 kBAdobe PDFView/Open
Krasijova_p.pdfPrůběh obhajoby práce211,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.