Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBalcarová, Kateřina
dc.contributor.refereeDoubravová Jarmila, Prof. PhDr. CSc.
dc.date.accepted2019-5-28
dc.date.accessioned2020-07-17T13:48:40Z-
dc.date.available2018-6-30
dc.date.available2020-07-17T13:48:40Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-24
dc.identifier78335
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38191
dc.description.abstractÚstředním tématem této diplomové práce je koncept mimesis. I přes to, že se jedná o koncept klasický, je jeho použití v interpretační praxi tématem velmi živě diskutovaným a stále aktuálním. Cílem této diplomové práce je pomocí analýzy provedené na románu Na cestě od Jacka Kerouaca dokázat, že mimesis může být funkčním interpretačním aparátem napomáhajícím pochopení daného literárního díla v širších souvislostech.cs
dc.format73 s. (124 239 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=78335-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmimesiscs
dc.subjecterich auerbachcs
dc.subjectanthony nuttallcs
dc.subjectstephen greenblattcs
dc.subjectnový historismuscs
dc.subjectlubomír doleželcs
dc.subjectteorie fikčních světůcs
dc.subjectroland barthescs
dc.subjectna cestěcs
dc.subjectjack kerouaccs
dc.subjectbeat generation.cs
dc.titleKoncept mimésis a problematizace skutečnosti v literární teoriics
dc.title.alternativeMimetic concept and the problem of reality in Literary Theoryen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe central theme of this thesis is the concept of mimesis. Despite the fact that it is a classic concept, its use in interpretation practice is very vividly discussed and still up to date. The aim of this diploma thesis is to prove by means of an analysis on the novel On the Road by Jack Kerouac that mimesis can be a functional interpretative apparatus helping to understand the given literary work in a broader context.en
dc.subject.translatedmimesisen
dc.subject.translatederich auerbachen
dc.subject.translatedanthony nuttallen
dc.subject.translatedstephen greenblatten
dc.subject.translatednew historicismen
dc.subject.translatedlubomír doleželen
dc.subject.translatedthe theory of fictional worldsen
dc.subject.translatedroland barthesen
dc.subject.translatedon the roaden
dc.subject.translatedjack kerouacen
dc.subject.translatedbeat generation.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Balcarova.pdfPlný text práce394,88 kBAdobe PDFView/Open
Balcarova_1.pdfPosudek vedoucího práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Balcarova_2.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
balcarova_O.pdfPrůběh obhajoby práce380,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.