Název: K možnostem využití klavíru v mateřské škole
Další názvy: The Possibilities of using the Piano in Kindergarten
Autoři: Radová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Oponent: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38927
Klíčová slova: mateřská škola;klavír;hudební činnosti;pěvecké činnosti;poslechové činnosti;hudebně-pohybové činnosti;instrumentální činnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: kindergarten;piano;musical activities;singing aktivities;listening activities;musical-movement activities;instrumental activities
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na zmapování výskytu využití klavíru v literatuře zaměřené na hudebněvýchovnou práci v MŠ. V první části jsou rozbory vybrané literatury zaměřující se na hudební činnosti v MŠ. V druhé části je toto téma rozebíráno více do hloubky v rámci jednotlivých činností. Práce jako celek poskytuje souhrnný přehled výskytu klavíru v kontextu s hudebními činnostmi v literatuře, která je zaměřena na výuku HV v MŠ, kde se v literatuře vyskytuje klavír.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is about mapping and analysis of using piano in literature related to music educational work in a kindergarten. In the first part are analyzed selected literature focusing on music activities in the kindergarten. In the second part, this topic is dealt with more in-depth within each activity. The thesis as a whole provides a summary overview of the piano occurrence in the context of musical activities in the literature, focused on the teaching of music education in kindergarten where the piano appears in the literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Radova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN_Radova Lenka_vedouci_Liskova.pdfPosudek vedoucího práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN_Radova Lenka_oponent_Slavikova.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Radova.pdfPrůběh obhajoby práce313,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/38927

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.