Title: K možnostem využití klavíru v mateřské škole
Other Titles: The Possibilities of using the Piano in Kindergarten
Authors: Radová, Lenka
Advisor: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Referee: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38927
Keywords: mateřská škola;klavír;hudební činnosti;pěvecké činnosti;poslechové činnosti;hudebně-pohybové činnosti;instrumentální činnosti
Keywords in different language: kindergarten;piano;musical activities;singing aktivities;listening activities;musical-movement activities;instrumental activities
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na zmapování výskytu využití klavíru v literatuře zaměřené na hudebněvýchovnou práci v MŠ. V první části jsou rozbory vybrané literatury zaměřující se na hudební činnosti v MŠ. V druhé části je toto téma rozebíráno více do hloubky v rámci jednotlivých činností. Práce jako celek poskytuje souhrnný přehled výskytu klavíru v kontextu s hudebními činnostmi v literatuře, která je zaměřena na výuku HV v MŠ, kde se v literatuře vyskytuje klavír.
Abstract in different language: This bachelor thesis is about mapping and analysis of using piano in literature related to music educational work in a kindergarten. In the first part are analyzed selected literature focusing on music activities in the kindergarten. In the second part, this topic is dealt with more in-depth within each activity. The thesis as a whole provides a summary overview of the piano occurrence in the context of musical activities in the literature, focused on the teaching of music education in kindergarten where the piano appears in the literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Radova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Radova Lenka_vedouci_Liskova.pdfPosudek vedoucího práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Radova Lenka_oponent_Slavikova.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Radova.pdfPrůběh obhajoby práce313,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38927

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.