Title: 10 let existence eura ve Slovenské republice - příklad hodný následování?
Other Titles: 10 years of the Euro in the Slovak Republic - an example worth following?
Authors: Šlapáková, Linda
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Palacká Alena, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40362
Keywords: euro;eurozóna;konvergenční kritéria;hospodářská a měnová unie;integrace;evropská měnová unie;slovenská republika;česká republika
Keywords in different language: the euro;the eurozone;the convergence critearia;economic and monetary union;integration;european union;slovak republic;czech republic
Abstract: Cílem diplomové práce je zhodnotit připravenost Slovenska na vstup do eurozóny a ekonomické dopady přijetí Slovenska do eurozóny. Dílčím cílem je porovnat ekonomickou situaci na Slovensku před vstupem do eurozóny a po vstupu do eurozóny s ekonomickou situací v České republice ve stejném časovém období. Diplomová práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitolu tvoří teoretický úvod do měnové integrace. Druhá kapitola je zaměřena na měnovou integraci v eurozóně, vymezuje podmínky vstupu do eurozóny a její rozšiřování od roku 1999. Třetí kapitola se věnuje situaci ve Slovenské republice a v České republice. Konkrétně se zabývá přípravou zemí na vstup do eurozóny a porovnává ekonomický vývoj v SR a ČR po roce 2009, kdy došlo k přijetí eura na Slovensku. Čtvrtá kapitola shrnuje komentáře významných slovenských a českých osobností na členství země v eurozóně.
Abstract in different language: The aim of Master´s Thesis is to evaluate the readiness of Slovakia to join the eurozone and the economic impacts of Slovakia's accession to the eurozone. The partial goal is to compare the economic situation in Slovakia before joining the euro area and after joining the euro area with the economic situation in the Czech Republic in the same period of time. This thesis is divided into four chapters. The first chapter contains a theoretical introduction of monetary integration. The second chapter focuses on the monetary integration in the eurozone. It defines conditions for entry into the eurozone and its enlargement since 1999. The third chapter describes conditions in the Slovak Republic and the Czech Republic. Specifically, it deals with a preparation of these countries for joining the eurozone and compares the economic development in both countries after 2009, when the Euro was adopted in the Slovak Republic. The fourth chapter summarizes comments of important Slovak and Czech personalities, on country´s membership in the eurozone.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slapakova Linda DP.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
DP_Slapakova_VP.pdfPosudek vedoucího práce168,51 kBAdobe PDFView/Open
DP_Slapakova_OP.pdfPosudek oponenta práce247,34 kBAdobe PDFView/Open
DP_Slapakova.pdfPrůběh obhajoby práce101,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.