Title: Posouzení pracoviště z hlediska ergonomických požadavků
Other Titles: Assessment of the workplace from the perspective of ergonomic requirements
Authors: Macho, David
Advisor: Pokorná Václava, Ing.
Referee: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41273
Keywords: ergonomie;analýza;metoda rula;operace;úkon;pracoviště
Keywords in different language: ergonomics;analysis;rula method;operation;workplace
Abstract: Bakalářská práce obsahuje posouzení pracoviště z hlediska ergonomických požadavků, definování ergonomických rizik při vykonávané práci, analyzování pracoviště pomocí vhodných ergonomických metod, shrnutí získaných výsledků a návrhy zlepšení současného stavu pracoviště.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains an assessment of the workplace in terms of ergonomic requirements, defining ergonomic risks during the work performed, analyzing the workplace using appropriate ergonomic methods, summarizing the results obtained and suggesting improvements to the current state of the workplace.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace David MACHO.pdfPlný text práce6,33 MBAdobe PDFView/Open
Rozhodnuti o zverejneni KP_Macho.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP670 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Hodnoceni BP_ Macho.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Macho.pdfPosudek oponenta práce544,16 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Macho.PDFPrůběh obhajoby práce561,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.