Název: Rizika sjednávání rozhodčích doložek a český právní řád
Další názvy: Risks of Negotiating Arbitration Clauses and the Czech Legislation
Autoři: Mach, Tomáš
Citace zdrojového dokumentu: MACH, T. Rizika sjednávání rozhodčích doložek a český právní řád. Buletin slovenskej advokacie, 2020, roč. 26, č. 11, s. 33-40. ISSN 1335-1079.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Slovenská advokátska komora
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42580
ISSN: 1335-1079
Klíčová slova: sjednávání rozhodčích doložek v České republice;appointing authority v české judikatuře;odpovědnost rozhodce určeného za pomoci institutu appointing authority;rozhodčí doložky;appointing authority
Klíčová slova v dalším jazyce: negotiating arbitration clauses in the Czech republic;appointing authority in the Czech case law;liability of arbitrator appointed by appointing authority;arbitration clauses, appointing authority
Abstrakt: Článek se zabývá vývojem české judikatury v oblasti rozhodčího řízení se zvláštním zaměřením na řešení sporů ad hoc rozhodci určenými s pomocí institutu appointing authority; v tomto smyslu článek poukazuje na rizika vývoje české judikatury pro mezinárodní obchodní vztahy z pohledu zahraniční právní a obchodní praxe, především na riziko nevykonatelnosti rozhodčích nálezů na území České republiky, problematiku nákladů a odpovědnost za škodu.
Abstrakt v dalším jazyce: The article deals with the development of Czech case law in the field of arbitration, especially with the resolution of disputes by ad hoc arbitrators appointed by the appointing authority; in this sense, the article refers to the risks of development of Czech case law posed to international business relations from the point of view of foreign legal and business practice, especially the risk of unenforceability of arbitral awards in the Czech Republic, the issue of costs and liability for loss and damage.
Práva: Plný text není přístupný.
© Slovenská advokátska komora
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KMP)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Mach_T_RizikaSjednvaniDolozekCZ-SAK.pdf280,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42580

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD