Title: Islámský stát: Případová studie náboženského fundamentalismu
Other Titles: Islamic State: A Case Study of Religious Fundamentalism
Authors: Schubert, Lukas
Advisor: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Referee: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43693
Keywords: islám;islámský stát;náboženská hnutí;fundamentalismus;dábiq;rúmíja
Keywords in different language: islam;islamic state;religious movements;fundamentalism;dabiq;rumiyah
Abstract: Tato práce se zabývá ideologií Islámského státu (IS) v kontextu moderního náboženského fundamentalismu. Cílem této práce je testovat hypotézu, že IS je typickým příkladem zmíněného socio-náboženského fenoménu. Jako výzkumný vzorek slouží propagandistické časopisy Dábiq a Rúmíja.
Abstract in different language: This thesis deals with the ideology of the Islamic State of Iraq and the Levant(ISIL/ISIS) in the context of modern religious fundamentalism. The goal of the thesis is to test the hypothesis, that ISIL is a typical example of the mentioned socio-religious phenomenon. The propaganda magazines Dabiq and Rumiyah serve as research samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace. Schubert Lukas.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Schubert V.pdfPosudek vedoucího práce831,18 kBAdobe PDFView/Open
Schubert_O.docPosudek oponenta práce52,5 kBMicrosoft WordView/Open
Schubert.pdfPrůběh obhajoby práce391,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.