Title: W.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumy
Other Titles: W.E.B. Du Bois and his sociological surveys
Authors: Anton, Lukáš
Advisor: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Referee: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43910
Keywords: du bois;sociologická škola;program;philadelphia negro;atlantská univerzita;černošské studie;empirická sociologie
Keywords in different language: du bois;sociological school;program;philadelphia negro;atlanta university;black studies;empirical sociology
Abstract: Cílem této bakalářské práce je ověřit, že W. E. B. Du Bois založil první sociologickou školu v USA. Dokazuji to čtyřmi tvrzeními. Nejprve program jeho školy, který popisuji ve druhé kapitole. Za druhé, metodologický model jeho školy považuji za jeho dílo "The Philadelphia Negro", které jsem popsal ve stejnojmenné kapitole. Za třetí, představení jeho spolupracovníků a následovníků a jejich výzkum, popsaný ve čtvrté kapitole. Za čtvrté a poslední prohlášení: reakce na jeho sociologii dnes. Jako příklad ilustruji tvrzení dvou známých autorů, Aldona Morrisa a Roberta W. Williamse.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to verify that W. E. B. Du Bois founded the first sociological school in the USA. I prove this with four statements. First, the program of his school, which I describe in the second chapter. Secondly, the methodological model of his school, I consider this his work "The Philadelphia Negro," which I described in the chapter of the same name. Third, the introduction of his collaborators and followers and their research, described in the fourth chapter. Fourth, and final statement: the response to his sociology today. As an example, I illustrate the claims of two well-known authors, Aldon Morris and Robert W. Williams.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce818,53 kBAdobe PDFView/Open
Lukas Anton - posudek vedouciho Hynek Jerabek.pdfPosudek vedoucího práce7,31 MBAdobe PDFView/Open
posudek-oponent_anton.pdfPosudek oponenta práce230,26 kBAdobe PDFView/Open
Anton.PDFPrůběh obhajoby práce229,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.