Title: Zpracování projektové dokumentace pro novostavbu rozhledny
Authors: Zelenka, Petr
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Staňková Hana, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44988
Keywords: rozhledna;občerstvení;železobeton;pórobeton;dokumentace pro stavební povolení
Keywords in different language: lookout tower;refreshment;reinforced concrete;porous concrete;documentation required for building permit
Abstract: Bakalářská práce je zjednodušenou formou dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č.405/2017 Sb. V práci je zpracován projekt pro stavbu rozhledny s občerstvením.
Abstract in different language: The bachelor thesis is simplefied form of documentation required for building permit procedure legislated by the Decree No.405/2017. The thesis deals with a construction project of lookout tower with refreshments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce15,61 MBAdobe PDFView/Open
Zelenka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce393,66 kBAdobe PDFView/Open
Zelenka_oponent.pdfPosudek oponenta práce655,85 kBAdobe PDFView/Open
Zelenka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce245,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.