Title: Íránská konstituční revoluce 1905-1911.
Other Titles: Iranian Constitutional Revolution 1905-1911.
Authors: Horčičková, Aneta
Advisor: Tomková Alena, Ph.D.
Referee: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45247
Keywords: konstitucionalismus;ústava;parlament;demokracie;sekularismus;nacionalismus;ulamá;obchodnická třída;íránská inteligence;arméni
Keywords in different language: constitucionalism;constitution;parliament;democracy;secularism;nacionalism;ulama;merchants;iranian intelligensia;armenians
Abstract: Tématem předkládané diplomové práce je Íránská konstituční revoluce v letech 1905-1911. Mým cílem bylo zmapovat celé období konstituční revoluce od jejích počátečních protestů v letech 1905-1906, přes vytvoření parlamentu, jeho následného rozpuštění během bombardování v roce 1908, roční období interregna a následné znovuobnovení parlamentu až po jeho druhé uzavření vlivem zahraničních mocností. Do práce jsem také zahrnula kapitolu o Arménech, protože sehrály velice důležitou úlohu v konstituční revoluci.
Abstract in different language: The theme of submitted thesis is Iranian constitutional revolution 1905-1911. My aim was mapping the whole period of the constitutional revolution from its first protests between years 1905-1906, creation of the national assembly and its following dissolution during bombing the majles 1908. Further I describe the yearly period of interregnum and renewal of the majles in 1909 only after its second dissolution under the influence of foreign powers. I include in my work a chapter about the role of Armenians in the constitutional revolution becasue they played an importatn role in it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace AH.pdfPlný text práce651,04 kBAdobe PDFView/Open
Horcickova V.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Horcickova O.pdfPosudek oponenta práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
Horcickova.pdfPrůběh obhajoby práce444,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.