Title: Jedno využití MS Excel ve výuce matematiky
Other Titles: One use of MS Excel in teaching mathematics
Authors: Honzík, Lukáš
Frank, Jan
Citation: Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2021, č. 1, s. 25-32.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2021/10/journal-itev-2021-1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46233
ISSN: 2571-2519
Keywords: MS Excel;makra;Visual Basic for Applications;algoritmizace
Keywords in different language: MS Excel;macros;Visual Basic for Applications;algorithmization
Abstract: Tabulkový procesor MS Excel je dobře známou součástí programového balíku MS Office. Práci s ním se žáci učí v hodinách výpočetní techniky, a tak ani pro ně není úplně cizím prostředím. Kromě práce s buňkami a vzorci, tvorby grafů a dalších záležitostí, které jsou vesměs zvládnutelné již na 2. stupni základní školy, ale nabízí i možnost programování tzv. maker v programovacím jazyku VBA. Primární využití maker samozřejmě spočívá v ulehčení práce při využívání zmíněného tabulkového procesoru, ale při troše snahy je lze vhodně použít i pro demonstraci běhu vybraných matematických algoritmů, což může přispět k lepšímu pochopení dané látky ze strany žáků.
Abstract in different language: The spreadsheet MS Excel is a well-known part of MS Office. Pupils are taught to work with it in computer science lessons, and so it is not a completely strange environment for them. Besides working with cells and patterns, charting and other issues that are generally manageable at the secondary school, it also offers the possibility of programming so-called macros in the VBA programming language. Macros are primarily, of course, used to make it easier to work with the spreadsheet, but with a little effort, it can also be used to demonstrate the run of selected mathematical algorithms. This may contribute to a better pupils’ understanding of the taught topics.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Číslo 1 (2021)
Číslo 1 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
journal-itev-2021-1-25-32.pdfPlný text348,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.