Title: Schopnost dětí řešit různé typy labyrintů
Other Titles: Children ́s ability to solve different types of labyrinths
Authors: Rieneslová, Denisa
Pěchoučková, Šárka
Citation: Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2021, č. 2, s. 50-54.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2021/12/Itev_2_2021.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46516
Keywords: mateřská škola;předmatematické představy;labyrinty;orientace v rovině
Keywords in different language: preschool establishment;pre-mathematical conceptions;labyrinths;orientation in the plane
Abstract: V mateřské škole proběhl experiment, jehož cílem bylo zjistit schopnosti dětí ve věku 5 – 6 let řešit různé druhy labyrintů – prostorový vícecestný čtvercový labyrint s dvěma řešeními, prostorový vícecestný obdélníkový labyrint s podmínkou a více řešeními a prostorový jednocestný čtvercový labyrint s podmínkou. Děti jednotlivé labyrinty řešily manipulací nebo pomocí kineze. Na základě vyhodnocení experimentu bylo zjištěno, že všechny děti vyřešily prostorový vícecestný čtvercový labyrint s dvěma řešeními. Nejnižší úspěšnost řešení (60 %) měl úkol s prostorovým vícecestným obdélníkovým labyrintem s podmínkou a vice řešeními.
Abstract in different language: In a preschool establishment, an experiment took place with the aim to assess 5- to 6- year-olds' ability to solve different types of labyrinths. Three labyrinth types were included - a three-dimensional square multi-path labyrinth with two possible solutions, a three-dimensional rectangular multi-path labyrinth with a condition and multiple solutions, and a three-dimensional square single-path labyrinth with a condition. Children solved the labyrinths using manipulation or kinesis. Evaluation of the experiment revealed that all children solved successfully the three-dimensional square multi-path labyrinth with two solutions. The task with a three-dimensional rectangular multi-path labyrinth with a condition and multiple solutions had the lowest successful solution rate (60 %).
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Číslo 2 (2021)
Číslo 2 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Itev_2_2021-50-54.pdfPlný text417,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46516

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.