Title: Původ moderního antisemitismu mezi muslimy a antisemitismus v české muslimské komunitě
Other Titles: Origin of the modern Muslim Anti-Semitism and Anti-Semitism in the Czech Muslim community
Authors: Gamal richterová, Kateřina
Advisor: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48332
Keywords: antisemitismus;antijudaismus;muslimové;islám;amín al-husajní;konspirační teorie;holokaust;židé;írán
Keywords in different language: anti-semitism;anti-judaism;muslims;islam;amin al-hussaini;conspiracy theories;holocaust;jews;iran
Abstract: Antisemitismus má v Evropě velmi dlouhou tradici. Na Blízký východ se dostal až ve 19. století a teprve od 20. století hovoříme o muslimském antisemitismu. Projevuje se zde s narůstající intenzitou židovského přistěhovalectví do mandátní Palestiny a trvá dodnes. Šíří se pomocí konspiračních teorií, je nedílnou součástí hnutí Hamás i dalších radikálních islamistických organizací, jeho nositeli jsou však i běžní muslimové, kteří často nerozlišují mezi Židy, sionisty a Izraelci. Antisemitismus se na Blízkém východě projevuje také velmi častým popíráním či bagatelizováním holokaustu a antisemitské stereotypy jsou součástí školních osnov a učebnic v regionu. Jak se k antisemitským konspiračním teoriím či holokaustu stavějí muslimové žijící v České republice, ukazují s nimi pořízené rozhovory.
Abstract in different language: Anti-Semitism has a long history in Europe. It came to the Middle East in the 19th century and since the 20th we could call it Muslim Anti-Semitism. The Muslim Anti-Semitism intensifies with Jews coming to the region from Europe in 20´s and is vital untill nowadays. It is being spread by conspiracy theories, it is a fundamental part of Hamas and other radical islamist organizations and Muslims in general who do not distinguish Jews, Sionists and Israelis spread the hatred. Anti-Semimtism in the Middle East manifests itself by holocaust denial and Anti-Semitic stereotypes are included in the schoolbooks. Interviews with Muslims living in the Czech Republic show what is their attitude toward Anti-Semitic conspiracy theories and holocaust.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Gamal Richterova.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Gamal R. V.PDFPosudek vedoucího práce147,2 kBAdobe PDFView/Open
Gamal R. O.PDFPosudek oponenta práce275,07 kBAdobe PDFView/Open
Gamal Richterova.PDFPrůběh obhajoby práce74,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.