Title: Digitalizace v oblasti účetnictví
Other Titles: Digitalization in accounting
Authors: Jahn, Michal
Advisor: Krechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48545
Keywords: účetnictví;digitalizace;automatizace;digitální účetní metody
Keywords in different language: accounting;digitalization;automation;digital accounting methods
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem digitalizace v oblasti účetnictví. Práce obsahuje mimo vymezení pojmu digitalizace také shrnutí vývoje účetnictví a účetních metod a dále představení současných trendů a možností digitalizace v oblasti účetnictví. Předmětem praktické části práce bylo provedení výzkumu digitalizace v účetní praxi, který prověřuje, na kolik jsou skutečně v současné době digitální metody v účetnictví využívány a jaký postoj k digitalizaci účetní zaujímají. Dále je v práci představen konkrétní projekt digitalizace, na jehož příkladu je popsán možný postup implementace některých digitálních metod v účetní praxi.
Abstract in different language: The master's thesis deals with the topic of digitalization in accounting. The thesis contains definition of the concept of digitalization, description of the development of accounting and accounting methods and also presentation of current trends and possibilities of digitalization in the field of accounting. The subject of the practical part of the thesis was to conduct research on digitalization in accounting practice, which examines to what extent digital methods are actually used in accounting and what attitude accountants have towards digitalization. Furthermore, the thesis contains description of a specific digitisation project, which is used as an example to present the possible implementation procedures of some digital methods in accounting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP__JAHN_K20N0044P.pdfPlný text práce5,33 MBAdobe PDFView/Open
DP_Jahn_VP.pdfPosudek vedoucího práce160,78 kBAdobe PDFView/Open
DP_Jahn_OP.pdfPosudek oponenta práce229,3 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.