Title: Humanitární intervence
Other Titles: Humanitarian intervention
Authors: Fiala, Dominik
Advisor: Mrázek Josef, JUDr. DrSc.
Referee: Větrovský Jaroslav, Mgr. PhD.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48697
Keywords: humanitární intervence;responsibility to protect;operace allied force;operace unified protector;intervence v kosovu;intervence v libyi
Keywords in different language: humanitarian intervention;responsibility to protect;operation allied force;operation unified protector;intervention in kosovo;intervention in libya
Abstract: Mezinárodní ochrana lidských práv ušla od svého vzniku dlouhou cestou. Zpočátku byla ochrana lidských práv čistě v rukou nezávislých států, ale postupem času mezinárodní organizace začaly na ochranu lidských práv pohlížet jako na jeden ze svých účelů. Tím byl zahájen proces reinterpretace různých mezinárodních dohod a konvencí, které začaly být interpretovány více "prointervenčně". Státní suverenita přestala být tak přísná a mezinárodní organizace začaly převzít kontrolu nad porušováním lidských práv jako v Kosovu nebo v Libyi.
Abstract in different language: International human rights protection has come a long way since its start. In the beginning, protection of human rights was purely in hands of independent states, but over time it has changed and international organizations has started to look at human rights protection as on one of its purposes. This began the process of reinterpreting various international aggreements and conventions, which began to be interpreted more "pro-interventionally". State sovereignty has ceased to be so strict and international organizations has started to take control over human rights violations as in Kosovo or in Libya.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Dominik Fiala.docxPlný text práce109,03 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Fiala_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce269,97 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Fiala.docxPosudek vedoucího práce14,31 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Fiala.pdfPrůběh obhajoby práce311,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48697

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.