Title: Dôsledky protiteroristickej politiky Izraela v kontexte štátu Libanon
Other Titles: Consequences of Israel's counter-terrorism policy in the context of Lebanon
Authors: Ivančíková, Alžbeta
Advisor: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Referee: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52520
Keywords: izrael;libanon;hizballáh;hasan nasralláh;izraelské obranné sily;idf;spravodajská služba;mosad;šin bet;terorizmus;protiteroristická politika;špionáž;špión;druhá libanonská vojna;vojna
Keywords in different language: israel;lebanon;hezbollah;hassan nasrallah;israel defense forces;idf;intelligence agency;mosad;shin bet;terrorism;counter-terrorism policy;espionage;spy;second lebanon war;war
Abstract: Diplomová práca si kladie za cieľ vysvetliť stále napäté vzťahy medzi štátom Izrael a Libanonskou republikou v kontexte izraelského boja proti terorizmu. Pretože protiteroristickú politiku je ťažké vyhotoviť, ak sa taktiež nezameriame na jej kontext, táto práca obsahuje prehľad do historických vzťahov medzi oboma krajinami a taktiež nahliadne do všeobecného vývoja hnutia odporu, neštátnym protivníkom, Hizballáhu. Dlhotrvajúca vojna medzi Izraelom a Hizballáhom, ktorý sa stal prakticky štátom v štáte, nie je len vojenská, ale aj spravodajská. Existujú dôkazy o naverbovaní niekoľkých izraelských sietí v Libanone, aby pre neho špehovali priamo na pôde Hizballáhu. Z tohto dôvodu sa táto práca snaží vysvetliť, prečo sa jednotlivci alebo skupiny zúčastňujú tejto spravodajskej vojny, aké sú dôsledky zozbieraných informácií, aký bol účel týchto materiálov a ako často ovplyvnili protiteroristickú politiku a bezpečnosť, nielen v oblasti Blízkeho východu.
Abstract in different language: This diploma thesis aims to explain the strained relations between the State of Israel and the Republic of Lebanon in the context of Israel's fight against terrorism. And because the anti-terrorist policy is difficult to explain if we do not include its historical context, this work contains an overview of the historical relations between the two countries and also an explanation of the emergence of the main non-state adversary, Hezbollah. The long-lasting war between Israel and Hezbollah, which has practically become a state within a state, is not only a military one, but also an intelligence one. There is even evidence of the recruitment of several Israeli networks in Lebanon to spy for him directly on Hezbollah soil. For this reason, this thesis tries to explain why individuals or groups participate in this intelligence war, what are the consequences of the collected information, what was the purpose of these materials, and how it often affected anti-terrorist policy and security, not only in the area of the Middle East.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivancikova - DP.pdfPlný text práce809,14 kBAdobe PDFView/Open
Ivancikova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce174,26 kBAdobe PDFView/Open
Ivancikova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce211,21 kBAdobe PDFView/Open
Ivancikova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce36,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.