Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorMatala, Matouš
dc.contributor.refereeTydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
dc.date.accepted2023-6-6
dc.date.accessioned2023-06-09T11:33:16Z-
dc.date.available2022-6-8
dc.date.available2023-06-09T11:33:16Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-4-28
dc.identifier92398
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/52527-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá dopady nálezů ložisek zemního plynu Izraelem ve východním Středomoří. Konkrétně transformací izraelského hospodářství v kontextu těžby zemního plynu jako strategické suroviny pro izraelskou energetickou soběstačnost. Cílem práce je poskytnout čtenáři informace o více než 20 letech těžby zemního plynu Izraelem, a jakou budoucnost představuje zemní plyn pro tento stát. Práce se zabývá dalšími důležitými zeměmi v regionu v rámci jejich vlivu na regionální geopolitiku a bezpečnost státu Izrael, a to konkrétně v oblasti Levantské pánve.cs
dc.format78
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectizraelcs
dc.subjectlibanoncs
dc.subjectegyptcs
dc.subjecttureckocs
dc.subjectkyprcs
dc.subjectzemní plyncs
dc.subjecttěžbacs
dc.subjectnalezištěcs
dc.subjectložiskacs
dc.subjectenergiecs
dc.subjectfosilní palivacs
dc.subjecteucs
dc.subjectnámořní hranicecs
dc.subjectvýlučná ekonomická zónacs
dc.subjectplynovodcs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.titleZdroje zemního plynu státu Izrael a jejich využitícs
dc.title.alternativeIsrael's natural gas resources and their useen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programKulturní studia Blízkého východu
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the impact of Israel's discoveries of natural gas deposits in the Eastern Mediterranean. Specifically, the transformation of the Israeli economy in the context of natural gas extraction as a strategic raw material for Israel's energy self-sufficiency. The aim of the work is to provide the reader with information about more than 20 years of natural gas extraction by Israel, and what kind of future natural gas represents for this state. The work deals with other important countries in the region in terms of their influence on regional geopolitics and the security of the State of Israel, specifically in the area of the Levant Basin.en
dc.subject.translatedisraelen
dc.subject.translatedlebanonen
dc.subject.translatedegypten
dc.subject.translatedturkeyen
dc.subject.translatedcyprusen
dc.subject.translatednatural gasen
dc.subject.translateddepositsen
dc.subject.translatedenergyen
dc.subject.translatedfossil fuelsen
dc.subject.translatedeuen
dc.subject.translatedmaritime borderen
dc.subject.translatedexclusive economic zoneen
dc.subject.translatedpipelineen
dc.subject.translatedenvironmenten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdroje zemniho plynu statu Izrael a jejich vyuziti - Matous MATALA.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Matala_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce195,95 kBAdobe PDFView/Open
Matala_posudek oponentky.pdfPosudek oponenta práce217,12 kBAdobe PDFView/Open
Matala_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce49,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.