Title: Řízení lidských zdrojů ve vybraném průmyslovém podniku
Other Titles: Human resources management in selected industrial enterprise
Authors: Horník, Martin
Advisor: Lochmannová Alena, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Broum Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53053
Keywords: řízení lidských zdrojů;průmyslový podnik;motivace;stimulace;spokojenost;analýza;personální řízení
Keywords in different language: human resource management;industrial enterprise;motivation;stimulation;satisfaction;analysis;staff management
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na řízení lidských zdrojů v průmyslovém podniku. V teoretické části jsou shrnuty základní principy a metody zvolené oblasti. Praktická část práce je zaměřena na analýzu a návrh rozvoje v konkrétním průmyslovém podniku. V závěru jsou zmíněny jednotlivé návrhy a představeno zhodnocení přínosů pro průmyslový podnik.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on human resource management in an industrial company. The theoretical part summarizes the basic principles and methods of the chosen field. The practical part of the thesis is focused on the analysis and development proposal in a specific industrial enterprise. Finally, the individual proposals are mentioned and an evaluation of the benefits for the industrial enterprise is presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hornik.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce61,37 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce59,03 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.