Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŘeháček Karel, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKrauzová, Anna
dc.contributor.refereeKumpera Jan, Prof. PhDr. CSc.
dc.date.accepted2023-9-6
dc.date.accessioned2023-09-11T22:21:40Z-
dc.date.available2021-12-15
dc.date.available2023-09-11T22:21:40Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-6-29
dc.identifier90904
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54007-
dc.description.abstractTato diplomová práce přináší stručný vývoj české a plzeňské filatelie, na jehož pozadí představuje její přední osobnost Ing. Lumíra Brendla, dlouholetého předsedu Svazu českých filatelistů a člena světových filatelistických organizací. Tento slavný filatelista se výrazně podílel na pořádání mnoha výstav, na nichž často působil také jako hodnotitel. Rozsáhlá byla i Brendlova publikační činnost, svými články přispíval do českých a zahraničních periodik, s jeho jménem je však spojeno i několik samostatných publikací. Lumír Brendl se specializoval především na námětovou filatelii, jeho nejslavnější sbírka věnovaná národní historii je uložena v Praze v Poštovním muzeu. Za své odborné působení obdržel celou řadu ocenění, včetně tzv. "filatelistického Oscara". Cílem práce je vytvořit komplexní biografii tohoto filatelisty a přehled jeho odborných aktivit. Práce je sestavena z archivních pramenů, odborných periodik, publikací, webových filatelistických stránek a vzpomínek pamětníků, s jejichž pomocí je tak shrnut Brendlův život a připomenut jeho celkový přínos pro filatelii.cs
dc.format60 s., xix
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectfilateliecs
dc.subjectpoštovní známkacs
dc.subjectlumír brendlcs
dc.subjectsvětla brendlovács
dc.subjectsvaz českých filatelistůcs
dc.subjectplzeňcs
dc.subjectplasycs
dc.titlePlzeňská filatelie a Ing. Lumír Brendlcs
dc.title.alternativePilsen Philately and Ing. Lumír Brendlen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství dějepisu pro střední školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with brief history of Czech and Pilsen philately, in the context of which it presents leading philatelist Ing. Lumír Brendl. He was the long-time president of the Union of Czech Philatelists and a member of world philatelic organizations. This famous philatelist was involved in the organization of many exhibitions, at which he often was a juryman. Brendl´s publishing activity was also important, he published articles in Czech and foreign periodicals, but several publications are also associated with his name. Lumír Brendl specialized mainly in theme philately, his most famous collection deals with national history, we can find this collection in the Postal Museum in Prague. Brendl won also many awards including the "philatelic Oscar" for his professional work. The main aim of the work is to create complete biography of this philatelist and summary of his professional activities. The work is compiled from archival sources, professional periodicals, publications, philatelic website and memories of some narrators. These sources are used to summarize his life and to memorialize his overall contribution to philately.en
dc.subject.translatedphilatelyen
dc.subject.translatedpostage stampen
dc.subject.translatedlumír brendlen
dc.subject.translatedsvětla brendlováen
dc.subject.translatedunion of czech philatelistsen
dc.subject.translatedpilsenen
dc.subject.translatedplasyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Anna_Krauzova_Plzenska_filatelie_a_Ing._Lumir_Brendl.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
Krauzova Anna O.pdfPosudek oponenta práce347,24 kBAdobe PDFView/Open
Krauzova Anna V.pdfPosudek vedoucího práce173,04 kBAdobe PDFView/Open
Krauzova Anna P.pdfPrůběh obhajoby práce50,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.