Title: New Age a životní styl v moderní době
Other Titles: New Age and Lifestyle in Modernity
Authors: Hůlková, Petra
Advisor: Kapusta Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54237
Keywords: new age;spiritualita;životní styl
Keywords in different language: new age;spirituality;lifestyle
Abstract: Bakalářská práce popisuje a interpretuje diverzitu lidí, kteří se pohybují v prostředí současné alternativní spirituality (New Age). V teoretické části se práce věnuje vývoji, vnímání a kritice tohoto moderního náboženství. V empirické části se zaměřuje na životní styl a praxi přívrženců New Age.
Abstract in different language: This dissertation describes and interprets the diversity of people who are part of community of the contemporary alternative spiritual movement (New Age). The dissertation is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part describes to the development, perception and criticism of this contemporary movement. On the other hand the empirical part of the dissertation focuses on the lifestyle and followers practise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hulkova_bakalarska_prace_2023_New_Age (1).pdfPlný text práce323,7 kBAdobe PDFView/Open
BP_posudek_Hulkova_Kapusta.docPosudek vedoucího práce41 kBMicrosoft WordView/Open
HULKOVA_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
HULKOVA_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce280,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.