Title: Pojetí sebevraždy ve stoické filosofii
Other Titles: The concept of suicide in the Stoic philosophy
Authors: Kuberová, Adriana
Advisor: Kočandrle Radim, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Jiráková Karolína, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54851
Keywords: stoikové;stoická filosofie;sebevražda;smrt;strach ze smrti;život.
Keywords in different language: stoics;stoic philosophy;suicide;death;fear of death;life.
Abstract: Tato práce je nazvaná "Pojetí sebevraždy ve stoické filosofii". Cílem práce je podat přehled o vývoji názorů na otázky smrti a sebevraždy ve stoické filosofii. První kapitola nazvaná "Stoicismus" představí historii stoické školy a je zakončená stoickým pohledem na člověka. Druhá kapitola nazvaná "Etika" se zabývá následujícími etickými pojmy/myšlenkami: "Život ve shodě s přírodou", "Ctnost", "Prvotní pud" a "Věci indiferentní". Třetí kapitola nese název "Pojetí sebevraždy" a zde si představíme názory na sebevraždu u následujících představitelů: Zenón, Dionýsios, Chrysippos, Seneca, Epiktétos, Marcus Aurelius a na konci kapitoly zohledníme i pojetí sebevraždy u Cicerona.
Abstract in different language: This thesis bears the title of The concept of suicide in the Stoic philosophy. The aim of this work is to analyse how death and suicide have been perceived across the Stoic philosophy. The first chapter introduces the Stoic school as a whole and is ended with Stoic view on a man. The second chapter is dedicated to Stoics ethics and contains these subchapters: "Life in accordance with nature", "Virtue", "The first impulse" and "Inifferent things". The third chapter with the name "The concept of suicide" will be working with the view on suicide from these Stoics: Zeno, Dionysius, Chrysippus, Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius and at the end of this chapter we will take into consideration the view of Cicero.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuberova-BP.pdfPlný text práce493,69 kBAdobe PDFView/Open
kuberova_kocandrle.pdfPosudek vedoucího práce300,14 kBAdobe PDFView/Open
kuberova_jirakova.pdfPosudek oponenta práce205,68 kBAdobe PDFView/Open
kuberova_O.pdfPrůběh obhajoby práce191,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54851

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.