Title: Kompenzační a preventivní cvičení pro rekreační sportovce střední dospělosti s využitím TRX
Other Titles: Compensatory and preventive exercises for recreational athletes of middle adulthood using TRX
Authors: Chodorová, Aneta
Advisor: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54862
Keywords: trx systém;dns metoda;střední dospělost;rekreační sport;kompenzační cvičení
Keywords in different language: trx system;dns method;middle adulthood;recreational sport;compensatory exercises
Abstract: Diplomová práce je zacílena na vytvoření kompenzačního a preventivního cvičebního programu pro rekreační sportovce střední dospělosti s využitím TRX systému. V teoretické části jsou zpracovány poznatky o problematice daného tématu, jako jsou charakteristika věku střední dospělosti, rekreační sport, kompenzační a preventivní cvičení, TRX a metoda DNS. Praktická část je zaměřena na vytvoření cvičebního kurzu pro rekreační sportovce, aplikaci programu na soubor deseti klientů a následné vyhodnocení kurzu.
Abstract in different language: The thesis aims to create a compensatory and preventive exercise program for recreational athletes of middle adulthood using the TRX system. The theoretical part deals with descriptions of topics such as characteristics of middle adulthood, recreational sport, compensatory and preventive exercise, TRX and DNS method. The practical part focuses on the development of an exercise course for recreational athletes, the application of the program to a set of ten clients and the subsequent evaluation of the course.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Chodorova2023_24042023.pdfPlný text práce4,51 MBAdobe PDFView/Open
DP_VP_Chodorova.docxPosudek vedoucího práce54,27 kBMicrosoft Word XMLView/Open
posudek-OP-Chodorova-Aneta-dp.docPosudek oponenta práce106 kBMicrosoft WordView/Open
Chodorova.pdfPrůběh obhajoby práce19,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.