Title: Psychohygiena jako součást osobnostního rozvoje
Other Titles: Mental hygiene as part of personal development
Authors: Ledvinová, Kateřina
Advisor: Dubec, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5825
Keywords: psychohygiena;duševní hygiena;životospráva;spánek;pohyb;hospodaření s časem;dýchání;hygiena ve vyučování;relaxace;stresová zátěž;únava;odpočinek
Keywords in different language: psychohygiene;mental hygiene;lifestyle;sleep;movement;time management;breathing;hygiene in teaching;relaxation;stress load;fatigue;rest
Abstract: Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti psychohygieny. Vymezuje tuto problematiku také pomocí rámcového vzdělávacího programu. Nabízí různá objasnění, která souvisí s duševní hygienou. Dále definuje životosprávu a její zákonitosti o dodržování a respektování pravidel, která s duševní hygienou souvisí. Práce zahrnuje kvantitativní a kvalitativní výzkumnou metodu. Obě metody jsou zaměřeny na zatížení žáků prvního stupně. Tyto výzkumy byly zanalyzovány a následně zhodnoceny.
Abstract in different language: The work includes the theoretical knowledge of mental hygiene. The issue itself is also delimited using the general educational framework. It offers different ways of explanation and clarification related to mental hygiene. Further, the work defines the lifestyle and it´s compliance with laws and respect for the rules closely connected to mental hygiene. The work includes quantitative and qualitative research method. Both methods are aimed at load of primary school pupils. These researches were analyzed and subsequently evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psychohygiena jako soucat osobnostniho rozvoje.pdfPlný text práce454,75 kBAdobe PDFView/Open
ledvinova VP.pdfPosudek vedoucího práce38,36 kBAdobe PDFView/Open
ledvinova OP.pdfPosudek oponenta práce46,3 kBAdobe PDFView/Open
ledvinova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.