Title: K filozofické reflexi tváře
Other Titles: On Philosophical Reflection of the Face
Authors: Wichs, Jakub
Advisor: Murgaš, Jaromír
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8755
Keywords: filosofie;Emmanuel Levinas;fenomenologie;ontologie;etika;náboženství;jazyk;dialog;tvář;odpovědnost
Keywords in different language: philosophy;Emmanuel Levinas;phenomenology;ontology;ethics;religion;language;dialogue;face;responsibility
Abstract: Práce zachycuje filosofické myšlení Emmanuela Levinase. Sledováním jeho vývoje a srovnáváním s filosofickými proudy, které je ovlivnily, přibližuje jeho ústřední pojem Tváře. Poukazuje na jeho specifičnost a hledá jeho možné interpretace.
Abstract in different language: This thesis deals with philosophical thought of Emmanuel Levinas. Following its development and comparing with philosophical influences approaches his central theme of the Face. It points out its specification and looks for its possible interpretations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K FILOSOFICKE REFLEXI TVARE.pdfPlný text práce561,02 kBAdobe PDFView/Open
wich_murgas.pdfPosudek vedoucího práce127,29 kBAdobe PDFView/Open
Wichs_Stark.docPosudek oponenta práce61,5 kBMicrosoft WordView/Open
Wichs_Jakub.pdfPrůběh obhajoby práce383,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.