Title: Logika v dětské literatuře: Alenka v říši divů
Other Titles: Logic and children´s Literature: Alice in Wonderland
Authors: Benešová, Kateřina
Advisor: Dostálová, Ludmila
Referee: Pelikán, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8843
Keywords: formální logika;logické postupy;argumentace;odvozovací pravidla;Alenka v říši divů
Keywords in different language: formal logic;logical procedures;argumentation;inference rules;Alice in Wonderland
Abstract: Tato bakalářská práce zkoumá roli logiky v díle Alenka v kraji divů. Práce vysvětluje základní principy formální logiky a zároveň předkládá jednotlivé příklady logického uvažování. Tyto příklady logického uvažování jsou formalizovány a nakonec je ověřena jejich platnost.
Abstract in different language: This bachelor thesis aims to examine Alice's Adventures in Wonderland, the work of Lewis Carroll, concerning logic and argumentation. The thesis explains of basic principles of formal logic a present submitted of chosen examples regarding logical reasoning of Alice. Individual logical conclusions are transliterated into formal language. Eventually, the inference validity is confirmed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BenesovaBP.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Benesova_Dostalova.rtfPosudek vedoucího práce1,83 MBRTFView/Open
BenesovaK_Pelikan.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFView/Open
Benesova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce590,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.