Title: Vážky (Odonata) soustavy Boleveckých rybníků v Plzni
Other Titles: Dragonflies of Bolevec ponds system at Plzeň
Authors: Puchmertlová, Michaela
Advisor: Mergl, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9147
Keywords: vážky;Bolevecké rybníky;Strženka;Kamenný rybník;rybník Nováček;inventarizace;Plzeň
Keywords in different language: dragonflies;Bolevec ponds;Strženka pond;Kamenný pond;Nováček pond;inventory;Plzeň
Abstract: Inventarizační výzkum vážek (imag) soustavy Boleveckých rybníků v Plzni ve vegetačním období roku 2012. Sledovány byly 3 lokality. Rybníky Strženka, Nováček a Kamenný. Zjištěno bylo 24 druhů vážek. Práce je rozdělena na 3 části. Část teoretická obsahuje charakteristiku vážek a sledovaného území. Druhá část, praktická, představuje sledované lokality a metodiku, která byla při inventarizaci používána a část zahrnující vyhodnocení, diskuzi a závěr.
Abstract in different language: Inventory research of dragonflies occuring at Bolevec ponds in Plzeň during the 2012 season. Three localites were chosen. Strženka, Nováček and Kamenný pond. 24 species were found. Work was divided into three parts. Teoretical part, practical part and part including results, discussion and conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Puchmertlova_Michaela_BP_2013.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFView/Open
PUCHMERTLOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce761,37 kBAdobe PDFView/Open
PUCHMERTLOVA_O.pdfPosudek oponenta práce606,57 kBAdobe PDFView/Open
PUCHMERTLOVA_p.pdfPrůběh obhajoby práce166,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.