Název: Vývoj ošetřovatelské péče u salmonelových onemocnění
Další názvy: Development nurse care near disorder salmonellas
Autoři: Kohoutová, Romana
Vedoucí práce/školitel: Virtová, Svatava
Oponent: Šafránková, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9990
Klíčová slova: infekční onemocnění;salmonela;hygiena;průjem;ošetřovatelská péče;dietní opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: infectious diseases;salmonella;diarrhea;nursing care;diet
Abstrakt: Souhrn: Práce se zabývá srovnáním vývoje ošetřovatelské péče a léčby u salmonelových onemocnění od poloviny minulého století až do dnešní úrovně. Popisují se v ní infekční nemoci obecně a na základě historického vývoje se srovnává provoz na infekčním oddělení včetně povinností zdravotní sestry pracující na tomto oddělení. Hlavní část práce je věnována salmonelovému onemocnění a ošetřovatelským postupům při jeho léčbě od padesátých let minulého století do současného stavu ve státním zdravotnictví.
Abstrakt v dalším jazyce: Summary: The bachelor thesis compares the development of nursing care and therapy of Salmonella infections from the last mid-century to the present. It describes infectious diseases in general and on the basis of historical development compares functioning of Infectious diseases department, including nurses working in this ward. The major part is devoted to Salmonella diseases and nursing practices in its treatment from the fifties of the last century to the present within the National Health Service
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohoutova R. - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce446,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohoutova R - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce93,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohoutova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce456,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9990

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.